Arş. Gör. Dr. LEYLA NESRİN KAHYAOĞLU NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Arş. Gör. Dr. LEYLA NESRİN KAHYAOĞLU

T: (0282) 250 2215

M lnkahyaoglu@nku.edu.tr

W lnkahyaoglu.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: PURDUE UNIVERSITY (ABD)
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:AGRICULTURAL AND BIOLOGICAL ENGINEERING
Öğrenim Yılları: 2011-2017
Tez: THREE DIMENSIONAL MICRO/NANO-PATTERNING OF BIOMOLECULES FOR HIGH THROUGHPUT PHYSIOLOGICAL SENSING
Yüksek Lisans
Üniversite: MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:FOOD ENGINEERING
Öğrenim Yılları: 2007-2009
Tez: USAGE OF SPOUTED BED AND MICROWAVE ASSISTED SPOUTED BED IN BULGUR PRODUCTION
Lisans
Üniversite: MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:FOOD ENGINEERING
Öğrenim Yılları: 2002-2007
Tez:
Akademik Görevler
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mühendislik Temel Alanı / Biyomühendislik
Biyomateryaller
Nanoteknoloji
Biyoteknoloji
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Kahyaoglu L. N. ., Madangopal R. ., Park J., Rickus J., Integration of a Genetically Encoded Calcium Molecular Sensor into Photopolymerizable Hydrogels for Microoptrode-Based Sensing, ACS Applied Materials and Interfaces, vol. 9, pp. 31557-31567, 2017.
Özgün Makale
2. Kahyaoglu L. N., Sumnu G., Sahin S., Spouted bed and microwave assisted spouted bed drying of bulgur, Food and Bioproducts Processing, vol. 2, pp. 301-308, 2012.
Özgün Makale
3. Kahyaoglu L. N., Sumnu G., Sahin S., Physical properties of parboiled wheat and bulgur produced using spouted bed and microwave assisted spouted bed drying, Journal of Food Engineering, vol. 2, pp. 159-169, 2010.
Özgün Makale
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. Kahyaoglu L. N., Irudayaraj J. ., Advances in microbial food safety , Bölüm: New approaches in microbial pathogen detection, Yayın Yeri: Woodhead Publishers, 2013.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. Kahyaoglu L. N., Rickus J., Integration of a Glutamate Sensitive Genetically Encoded Sensor Protein into Photocrosslinkable Hydrogel Optrodes, MRS Advances: Biomaterials and Soft Materials (29.11.2015-04.12.2015).
Tam metin bildiri
2. Kahyaoglu L. N., Madangopal R. ., Stensberg M., Rickus J., Light-directed functionalization methods for high-resolution optical fiber based biosensors, SPIE DSS (20.04.2015-24.04.2015).
Tam metin bildiri